Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine pazljivo preberete Splošne pogoje poslovanja. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, to je oddaje spletnega naročila. Kupec z oddajo naročila potrdi seznanjenost s splošnimi pogoji poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine URBAN FARMER so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), s priporočili GZS, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Spletna trgovin URBAN FARMER je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje UFS, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. (skrajšana firma: UFS d.o.o.). UFS d.o.o. je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju skrajšano: “Trgovec”).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

• podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);

• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);

• informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;

• informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;

• način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;

• informacije o načinu plačila;

• podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;

• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;

• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;

• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 5 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, vendar je navadno dobava že naslednji dan po obdelavi naročila. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku. V primeru, da je izdelek nedobavljiv ali da bi dobava presegla 5 delovnih dni od datuma naročila, bo uporabnik obveščen na kontakt, ki ga je navedel ob prijavi v spletno trgovino URBAN FARMER.

Ponudnik zagotavlja dobavo preko Pošte Slovenija d.o.o. in DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA.

Prevzem blaga je možen tudi na sedežu podjetja na Bratuževi ulici 13A v Šempetru pri Gorici v skladu z urnikom obratovanja. Blago se lahko po dogovoru dostavi na drugo vnaprej dogovorjeno mesto.

Pošta Slovenije in DPD d.o.o. lahko spreminjata cene svojih storitev. V primeru sprememb, je veljaven cenik, ki je objavljen na straneh Pošte Slovenije in DPD d.o.o.

Čas dostave je odvisen od tega, katero dostavno službo si izberete za dostavo naročila. 

Pošta Slovenije d.o.o.: dostava se vrši med tednom do 16.00 ure in v soboto v dopoldanskem času do 12.00 ure na naslov, ki ga vnesete ob oddaji naročila. Če ste ob nakupu za način plačila izbrali gotovinsko plačilo ob prevzemu, prosimo poskrbite, da bo imel prejemnik pošiljke pri sebi dovolj gotovine za plačilo odkupnine. Če vas v času dostave ni doma, bo kurir Pošte Slovenije d.o.o. pustil sporočilo, na podlagi katerega boste lahko paket prevzeli na najbližji poštni enoti.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

PLAČILO PO POVZETJU

Znesek naročila (ki vključuje tudi poštnino obračunano v naročilu in stroške plačila po povzetju) plačate dostavljavcu z gotovino, ko vam dostavljalec dostavi naročeno blago na vaš naslov. Če kupec kot možnost plačila izbere plačilu po povzetju, ponudnik zaračuna strošek plačila po povzetju - kar je razvidno pri izbiri plačila in v košarici. Plačilo po povzetju je mogoče pri dostavi preko Pošte Slovenije in tudi pri dostavi preko DPD.

Če se želite stroškom plačila po povzetju izogniti, priporočamo da izberete drug način plačila.

PLAČILO PO PREDRAČUNU

Če želite vaše naročilo plačati preko predračuna to možnost izberete na obrazcu za oddajo naročila. V najkrajšem možnem času bomo na vašo elektronsko pošto poslali predračun. Na podlagi tega predračuna nato plačate naročeno blago. Plačilo lahko izvedete preko elektronskega bančništva, na poštnem ali bančnem okencu, ipd. Ko bo plačilo prispelo na naš račun, vaše naročilo zaključimo  in odpošljemo paket

PAYPAL

Za plačilo preko ponudnika plačil PayPal morate imeti registriran PayPal račun.

5. Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma

• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

• prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun;

• iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;

• izbor izdelka za nakup;

• dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;

• določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;

• pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;

• izbor načina dostave izdelka;

• izbor načina plačila;

• pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter

• potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

• vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

• vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;

• spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;

• odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

• spreminja izbrani način dostave izdelka;

• spreminja izbrani način plačila ter

• pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto in potrjeno

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Po prejemu tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez dodatnih stroškov vse do prejema obvestila o odpremi. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. 

6.4. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Potrošnik ima pri nakupu pravico, da v roku 14 dni od nakupa oziroma prejema blaga odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (pisno, na naslov UFS d.o.o., Bratuževa ulica 13A, 5290 Šempeter pri Gorici ali po elektronski pošti na naslov info@ufs.si). Potrošnik si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe in ga v roku pošlje ponudniku, ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ponudniku skupaj s pripadajočo embalažo in dokumentacijo najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vrnjeni znesek zajema tudi stroške dostave, ki so bili plačani ob nakupu blaga.

Prejeta plačila vrnemo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik. V kolikor se z namenom hitrejše povrnitve kupnine potrošnik strinja z nakazilom na TRR (brez dodatnih stroškov), to označite na obrazcu ali izjavi, s katerim podate odstopno izjavo. V tem primeru pa potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Plačila, ki so bila izvedena ob dostavi (npr. DPD, Pošta Slovenije) vračamo z nakazilom na TRR.

Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je potrošnik izdelek poslal prodajalcu.

Obrazec za odstop od pogodbe: OBRAZEC

9. Neskladnost blaga

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemur mu mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti blaga, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.  Šteje se, da je neskladnost na blagu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku enega leta od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti napaki obvestil prodajalca. Za uveljavljanje reklamacij, izpolnite OBRAZEC ZA REKLAMACIJO.

10. Dostava

Ponudnik zagotavlja dobavo preko Pošte Slovenija d.o.o. in DPD d.o.o. Strošek dostave se ne razlikuje glede na izbranega ponudnika dostave.

Strošek dostave je naveden v spletni košarici, viden je pred in ob oddaji naročila. Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo. 

Dostava je možna samo na območju Slovenije.

Za dostavo v druge države pišite na info@urban-farmer.si ali pokličite na 00386 31 420 440.

Čas dostave je odvisen od tega, katero dostavno službo si izberete za dostavo naročila. 

Pošta Slovenije d.o.o.: dostava se vrši med tednom do 16.00 ure in v soboto v dopoldanskem času do 12.00 ure na naslov, ki ga vnesete ob oddaji naročila. Če ste ob nakupu za način plačila izbrali gotovinsko plačilo ob prevzemu, prosimo poskrbite, da bo imel prejemnik pošiljke pri sebi dovolj gotovine za plačilo odkupnine. Če vas v času dostave ni doma, bo kurir Pošte Slovenije d.o.o. pustil sporočilo, na podlagi katerega boste lahko paket prevzeli na najbližji poštni enoti.

DPD d.o.o. dostavlja pakete kupcu med 8.00 in 16.00 uro v katerikoli kraj v Sloveniji. 

11. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

12. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

13. Politika zasebnosti

13.1 Upravljalec osebnih podatkov

UFS, trgovina in storitve, d.o.o.

Sedež podjetja: Šempeter pri Gorici

Poslovni naslov: Bratuževa ulica 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Matična številka: 8132879000

Davčna številka: SI 23931965

Kontakti za komunikacijo:

E-poštni naslov: info@urban-farmer.si

Tel: 031 420 440

V okviru naše dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer brez vašega soglasja na podlagi izvajanja pogodbe, našega zakonitega interesa ali z namenom izpolnjevanja pravnih obveznosti, oziroma na podlagi vašega soglasja.

Osebne podatke obdelujemo za lastne namene kot njihov upravljavec,  posredujemo jih našim partnerjem za zagotavljanje plačil, prevoza in drugih zadev, povezanih z vašim naročilom. Podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili. Osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer:

na podlagi pogodbe (naročila):

1. partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A 

Deželna Banka Slovenije, Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI18787762

2. transportnim partnerjem za zagotavljanje dostave/vračil blaga in plačil po povzetju:

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, DŠ 25028022

DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA, Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana – Šentvid

Posredovanje osebnih podatkov v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora: osebne podatke lahko posredujemo tudi v tretje države izven Evropskega gospodarskega prostora, v katerih ni nujno zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih podatkov. Vsako tovrstno posredovanje bo izvedeno le v primeru, da se dotični prejemnik zaveže, da bo upošteval standardne pogodbene določbe izdane s strani Evropske komisije, ki so dostopne na naslovu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

13.2 Uporaba osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

Trgovec osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve in obdelave naročila (pošiljanje ponudb, računov, knjiženje računov…).

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo (v šifrirani obliki) ter ID za DDV, če ste pravna oseba;

kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun in vaše profile na družbenih omrežjih;

vaše nastavitve, ki obsegajo podatke o vašem računu, predvsem shranjene naslove za dostavo, profile, naročila na novice

podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah;

13.3 Piškotki in IP naslovi

Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Trgovec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

13.4 Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo, kontaktni telefon in e-naslov). Prek elektronske pošte bo Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja UFS d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

13.5 Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.

13.6 Pravice posameznikov

S pisno zahtevo lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo.

13.7 Profiliranje

Osebni podatki se ne obdelujejo na način avtomatiziranega sprejemanja odločitev (profiliranja).

13.8 OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

 • Če osebne podatke obdelujemo podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov. V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem dokumentu glede naročila.

Hramba podatkov spletne trgovine

 • Osebni podatki se hranijo pri vseh povezanih pod-obdelovalcih, dokler je naša spletna trgovina objavljena in aktivna, razen v primeru, ko kupec zahteva izbris podatkov. Izbris podatkov lahko kupec zahteva preko sporočila v spletni trgovini, po elektronski pošti, telefonu ali osebno. V primeru, ko ta spletna stran preneha z delovanjem, se vsi podatki pri pod-obdelovalcih izbrišejo v roku 3h mesecev.

14. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca. 

15. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije oziroma drugi dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

16. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 031 420 440. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@urban-farmer.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. UFS d.o.o. kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani urban-farmer.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Novi Gorici, dne 01.06.2018;

posodobitev pogojev:

 • dne 01.07.2023

18. Podatki o podjetju

UFS, trgovina in storitve, d.o.o.

Sedež podjetja: Šempeter pri Gorici

Poslovni naslov: Bratuževa ulica 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

Datum vpisa subjekta v sodni register: 25.01.2018

Matična številka: 8132879000

Davčni zavezanec: DA

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 23931965

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 10.00 do 18.00 ure

Kontakti za komunikacijo:

E-poštni naslov: info@urban-farmer.si

Tel: 031 420 440

TRR odprt pri SKB d.d.: IBAN SI56 1910 0001 1409 097

SWIFT (BIC koda): SZKBSI2X

19. Avtorske pravice

Če ni navedeno drugače, so vsi prevodi in opisi artiklov v naših spletnih trgovinah avtorsko delo UFS d.o.o. V primeru zlorab (kopiranje, plagiatorstvo) bomo uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito naše intelektualne lastnine. Za opise artiklov slovenskih proizvajalcev smo pridobili dovoljenje za uporabo.

20. Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

Pogoji veljajo za družbena omrežja (Facebook, Twitter, Instagram,…)

 1. Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje UFS d.o.o., Bratuževa ulica 13A, 5290 Šempeter pri Gorici in spletna stran www.urban.farmer.si (v nadaljevanju organizator).
 2. Kadar kot pokrovitelj nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro na svoji spletni strani in/ali Facebook profilih, kakor je določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.
 3. Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na spletni strani in Facebook profilu.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

K nagradni igri lahko pristopijo vsi ki v določenem času trajanja nagradne igre izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v objavi nagradne igre na družbenem omrežju, ki ga upravlja pletna stran www.urban-farmer.si. Uporaba spletne strani je brezplačna. 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve pri organizatorju.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta
 • strošek prenosa podatkov

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več profili, ni upravičena do nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, da udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. pokrovitelja v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. pokrovitelja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrajenci  v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Datum žrebanja je sproti določen pri vsaki posamezni nagradni igri na kanalu, kjer nagradna igra poteka – bodisi na družbenih omrežji v lasti organizatorja nagradne igre bodisi na spletni strani.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani, kjer nagradna igra poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec ali pa nagrajenec nagrado prevzame v prostorih organizatorja.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ali pokrovitelj ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator Kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade)
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade)
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

Končne in prehodne določbe

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma zahteve po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov info@urban-farmer.si

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in z njo ni povezan, za njeno izvedbo pa v nobenem primeru ne odgovarja. / The promotion is NOT sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.