Filtriraj po

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza (RO) je metoda čiščenja - filtracije vode, pri kateri se različni kontaminanti, trdni delci ter soli in minerali odstranijo z uporabo polprepustne membrane. Postopek za delovanje potrebuje tlak, s pomočjo katerega voda teče skozi membrano, zadaj pa ostanejo nečistoče, trdni delci in raztopljene snovi. Rezultat postopka je zelo čista voda, ki ne vsebuje praktično nobenih mineralov, bakterij, virusov, kemikalij in drugih kontaminantov.

Postopek

 • Polprepustna membrana - osnova reverzne osmoze je membrana, ki je običajno izdelana iz tankih filmov ali plošč. Ima izjemno majhne pore, ki prepuščajo samo molekule vode, blokira pa večje molekule in nečistoče.
 • Tlak - postopek reverzne osmoze potrebuje ustrezen tlak vode. Tega se lahko doseže s pomočjo črpalke, največkrat pa zadostuje že pritisk v vodovodnem omrežju. Sistemi za RO imajo različne zahteve po optimalnem tlaku. Če je tlak prenizek ali previsok, naprava ne bo delovala pravilno, ali pa izkoristek ne bo optimalen.
 • Ločevanje - med prehajanjem vode pod pritiskom skozi membrano raztopljene soli in minerali, težke kovine, kemikalije, bakterije, virusi in ostale nečistoče zaradi večje velikosti molekul ne morejo preiti skozi membrano. Odpadna voda, imenovana tudi koncentrat ali slanica, se nato odplakne.
 • Prečiščena voda - rezultat postopka je prečiščena voda, imenovana tudi permeat. Pri pravilno izvedenem postopku taka voda vsebuje zanemarljivo količino raztopljenih snovi in trdnih delcev. RO voda ima številne možnosti uporabe, od akvaristike, medicine, hidroponike in seveda v prehrani.
 • Naknadna obdelava - nekateri sistemi reverzne osmoze vključujejo tudi načine za naknadno obdelavo prečiščene vode. To so lahko dodatni filtri ali postopki remineralizacije, ki z dodajanjem mineralov izboljšajo okus in kakovost vode. To je predvsem pomembno takrat, ko se RO vodo uporablja v prehrani ljudi in živali.

Kakovost vode pridobljene z reverzno osmozo je odvisna od različnih dejavnikov. Glavni dejavniki so kakovost sistema (membrane), tlak vode, temperatura in seveda začetna kakovost vode. RO sistemi se pogosto uporabljajo v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih stavbah za pridobivanje visokokakovostne pitne vode, za razsoljevanje morske vode in v ostalih sistemih, kjer je čista voda ključnega pomena.

Pomembno je opozoriti, da je reverzna osmoza sicer zelo učinkovita pri odstranjevanju širokega spektra nečistoč, vendar ne bo odstranila nekaterih organskih spojin, plinov in manjših molekul. Redno vzdrževanje sistema ter menjava filtrov in membran sta ključnega pomena za zagotavljanje optimalnega delovanja sistema.

Uporaba RO vode v hidroponiki in za zalivanje rastlin

Voda pridobljena z reverzno osmozo se pogosto uporablja v hidroponiki in čeprav ima veliko prednosti pred vodo iz vodovoda, ima tudi določene slabosti.

Prednosti

 • Čistost in nadzor - RO voda je izjemno čista, brez večine mineralov, kontaminantov in drugih nečistoč. To omogoča natančen nadzor nad sestavo hranilne raztopine, kar zagotavlja nadzor nad količino hranil, ki jih rastline dobijo.
 • Manjše kopičenje mineralov - ker je sama voda brez raztopljenih snovi je tveganje za nalaganje mineralov in posledično mašenje cevi bistveno manjše. To pomembno pripomore k ohranjanju učinkovitosti sistema in daljšo življenjsko dobo.
 • Zmanjšana vrednost soli in EC - v primerjavi z vodo iz vodovoda ima RO bistveno nižjo EC vrednost in manjšo vsebnost soli. To omogoča natančen nadzor ravni hranil in omogoča optimalen vnos hranil.
 • Preprečevanje okužb - med postopkom filtracije se odstranijo različni patogeni, kemikalije in drugi onesnaževalci, s čimer se zmanjša možnost okužb v hidroponičnem sistemu. To pomembno prispeva k zdravi rasti vseh vrst rastlin.

Slabosti

 • Pomanjkanje hranil - RO voda ne vsebuje hranil in mineralov, ki so naravno prisotni v vodnih virih. Odsotnost teh mineralov lahko privede do pomanjkanj, če jih v hranilni mešanici ne nadomestimo.
 • Nestabilen pH - voda pridobljena z reverzno osmozo ima zaradi izjemne čistosti zelo nestabilen pH. Za hidroponične hranilne mešanice je potrebno uporabiti pH stabilizatorje in primerna tekoča gnojila, ki poskrbijo za stabilnost pH vrednosti. pH vrednost je izjemnega pomena pri absorbciji hranil, hkrati pa rastline težko prenašajo visoka nihanja vrednosti.
 • Odpadna voda - pri RO filtraciji kot stranski produkt nastaja odpadna voda, ki vsebuje koncentrirane nečistoče. Primerno odstranjevanje te vode je lahko problematično.
 • Povečana poraba vode - sistemi za reverzno osmozo porabijo veliko vode, ker se je velik delež zavrže. To lahko privede do povečanih stroškov in zahteva skrbno načrtovanje, predvsem v sušnih mesecih.
 • Vzdrževanje in stroški - RO sistemi zahtevajo redno vzdrževanje, vključno z zamenjavo filtrov in membran, kar lahko poveča operativne stroške vzdrževanja hidroponičnega sistema.

Tudi pri uporabi RO vode za zalivanje rastlin v različnih substratih je potrebno biti pozoren na pravilni pH in EC vrednosti ter primerno mešanico gnojil. V nasprotnem primeru lahko rastline doživijo pomanjkanje določenih hranil, ali pa nepravilno razmerje hranil privede do t.i nutrient lockout-a. Vsekakor pa je RO voda zelo priljubljena tako pri velikih pridelovalcih in naprednejših domačih gojiteljih, saj z nekaj znanja omogoča optimizacijo celotnega življenjskega cikla rastlin, kar se pozna tako pri kakovosti, kot tudi količini pridelka.

Preberi več